Prisijunkite

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS PASTATAS (modulinė karkasinė transformatorinė, skydinė, generatoriaus patalpos, siurblinė, vandentiekio įvado patalpa) K. OSTROGIŠKIO G.27 VILNIUJE. STATYBOS PROJEKTAS


Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu  2021-12-29 nuo 16:30 val.


(Viešo susirinkimo elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu, bus užtikrinama galimybė suinteresuotiems visuomenės atstovams gyvai (žodžiu) teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus.)

Registruojantis į viešo aptarimo susirinkimą Jūsų pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyv. vietos adresą, telefono numerį) UAB „Unitectus" tvarko statybos projekto rengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo tikslais. Susipažinti su detalesne informacija kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, galite kreipdamiesi el. paštu: <orinta@unitectus.lt>